Danfoss Shut-off valves

Contact Now

Danfoss Shut-off valves 148B4642 STC 150 A STR SHUT-OFF VALVE CAP

1500 rpm 950 rpm
Without Accessories 216000 N

Danfoss Shut-off valves 148B4641 STC 125 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

3400 rpm 2.00 mm
36.00 mm 1.00 mm

Danfoss Shut-off valves 148B4639 STC 100 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

60.000 mm 3400 rpm
134000 N Two Seals & Snap-Rin

Danfoss Shut-off valves 148B4638 STC 100 A STR SHUT-OFF VALVE CAP

2.00 mm 32500 N
4000 rpm 65.000 mm

Danfoss Shut-off valves 148B4637 STC 80 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

12.7 mm 7800 N
0.30 kg 25 mm

Danfoss Shut-off valves 148B4636 STC 80 A STR SHUT-OFF VALVE CAP

170.0000 mm 182000 N
80.000 mm 156000 N

Danfoss Shut-off valves 148B4635 STC 65 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

3200 rpm Two Seals & Snap-Rin
180.0000 mm 2.50 mm

Danfoss Shut-off valves 148B4634 STC 65 A STR SHUT-OFF VALVE CAP

86500 N 5600 rpm
100.0000 mm 1.00 mm

Danfoss Shut-off valves 148B4633 STC 50 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL

20000 rpm 12.00 mm
0.64 mm 12100 N
1/8